אלכס

מנהל התפעול בקאנטרי

מפעיל בריכה ומדריך בכיר ללימודי שחיה לילדים ומבוגרים.